skip to Main Content

Velkommen. Du er landet på bloggen hos Kudos Kommunikation. Her skriver vi om alt mellem himmel og jord, der relaterer sig til kommunikation, PR og branding.

Krisekommunikation a la folkeskolen

Når du læser overskriften, tænker du måske; uha det gik helt galt. Men sådan gik det ikke. Dette er er et eksempel på rigtige elementer i krisekommunikation. Fra en højst uventet kant – nemlig min egen søns skole.

Historien kort. Jeg modtog følgende besked fra min søns skole: der indkaldes til forældremøde i næste uge, for at orientere om nedlægning af en klasse og følgende sammenlægning med de øvrige tre klasser på årgangen. Dagen inden mødet kom et lidt længere skriv, der forklarede, at sammenlægningen skyldtes sociale problemer i 2a, hvilket gik ud over fagligheden. Sammenlægningsprocessen ville starte om 2 uger, og klasserne ville være sammenlagt efter juleferien. Forældrene fik weekenden til at orientere børnene.

Min søns klasse er nyligt blevet flyttet til et klasselokale, der går under navnet ”kosteskabet”, hvor der absolut ikke er plads til en klassekvotient på 30. Og hvad er det for en socialt belastet klasse med lav faglighed, der pludselig skal ind og blande sig? Og er det ikke lige lovlig kort tid at bruge på noget så vigtigt? – Forældremødet lugtede af blodbad. Og på aftenen for mødet, var stemningen sat af en ulmende skare af forældre, der var parate til at forsvare deres barns rettigheder med næb og kløer. Det kunne kun gå galt!

 

Tæppefald. Skolelederen går på scenen. Han forklarer – i forkortet version – at ledelsen og lærerne på skolen, igennem halvandet år, har været opmærksom på 2a. Klassen er blevet sammensat af en gruppe meget livlige og kreative børn. De var ikke problembørn overhovedet. Men klassen fungerer dårligt som gruppe og de har brug for fagligt velfungerende spejl. Man har forsøgt mange ting, blandt andet skiftet hele lærerteamet ud. Men nu var man altså begyndt at kunne se et svagt fald i deres faglige niveau. Derfor havde de taget den svære, men velovervejede beslutning, at handle nu. Før det er for sent og eleverne sakkede agterud. Der ville blive allokeret nye lokaler til de tre klasser. De lærere som i dag var hos 2a ville fortsat være fuldt tilgængelig og blive tilknyttet som støttelærere. Man har prøvet sammenlægninger før, men kunne selvfølgelig ikke give nogen garanti. Ud af de to andre muligheder; at lade klassen fortsætte eller splitte hele årgangen op og starte forfra, så var dette den bedste løsning. For børnene og for fagligheden.

Seancen leveret med saglighed og empati.

Pludselig er stemningen vendt. Den første forælder på banen, byder 2a børnene og deres forældre velkommen i deres klasse. Efterfulgt af klapsalver(!). Der er selvfølgelig stadig bekymrede røster, men spørgsmålene bliver alle besvaret ud fra ovenstående manus.

Hvad skete? Krisen er ikke klaret til perfektion. Men det er tæt på. Der har været et lille slip med nogle børn i 2a, der vidste det lidt for tidligt. Der kunne måske have været forklaret lidt bedre/mere i de forudgående breve. Men summen er, at en potentiel forældrerevolution blev vendt til klapsalver, fordi skoleledelsen mestrede seks centrale elementer i god krisehåndtering:

1) Dosering af kommunikation – Der blev her givet meget lidt information op til forældremødet, og da budskaber på skrift altid er genstand for tolkning, kunne spekulationer holdes til et minimum. Forældrene havde kun mulighed for at ”forberede” ganske få ”angreb” inden mødet. Desuden, hvis man i dette tilfælde, havde valgt at kommunikere hele sagen på skrift, ville ledelsen risikere at skulle tage dialogen per mail med mange forældre.

2) Hurtig handling – Fra man valgte at sprænge bomben og frem til forældremødet, gik der under en uge. Altså en ret kort tidsramme, der minimerede snak på gangene og rygtespredning. Ledelsen beholdt bolden og kunne redegøre for sagen på deres præmisser. Sammenlægningen sættes i gang umiddelbart. Ord efterfølges af konkret handling. Frem for spekulation bliver vi, (forældrene) optaget af at få processen til at lykkes.

3) Låg på – På trods af, at ledelse og lærere havde diskuteret sagen gennem lang tid, var det ikke sluppet ud. Og forældrene i 2a havde kendt til sammenlægningen i en uge længere end os andre forældre, men heller ikke det havde spredt sig.

4) Hold fast i manus – det blev gentaget igen og igen; det havde været overvejet længe. Beslutningen var svær, men det eneste rigtige. Der blev sat ekstra ressourcer ind. Det skete af hensyn til børnenes trivsel og det faglige niveau.

5) Ansvarlighed – ledelsen var ærlig omkring, at der selvfølgelig ikke kunne gives garantier for at projektet lykkedes. Men med baggrund i et begyndende fald i det faglige niveau havde man taget en beslutning om at handle hurtigt midt i et skoleår, før det var for sent. Det viste ansvar for børnene og skolen, samtidig med at ærligheden omkring mulige problematikker var afvæbnende.

6) Lederskab – det var skoleledelsen, der leverede budskabet. Ikke klasselærerne. Og der herskede ikke tvivl om, at beslutningen var ledelsens ansvar. Desuden blev det potentielt kritiske – nemlig beslutningen om at foretage, en så omfattende rokering midt i et skoleår, og relativt tidligt i et skoleliv, vendt til stærkt lederskab med argumentet om, at det handlede om faglighed. Og derfor valgte man at handle hurtigt.

Nuvel – ingen kriser er ens. Men grundreglerne er forholdsvis statiske, og i dette tilfælde virkede de til perfektion. Mit søn fortsætter på skolen. Velkommen til de syv nye børn i hans klasse.

Find mere inspiration her

Seneste indlæg
19mar 20
Er Du Kanin Eller Chauffør?

Er du kanin eller chauffør?

Vi står i en situation, vi aldrig har prøvet før. Det letteste er at sætte sig ned og stirre på krisen som kaninen, der sidder og stirrer i forlygterne på…

read more
14feb 20
(Scandinavian) Airlines Ude Af Sync

(Scandinavian) Airlines ude af Sync

I den krænkelsesparate tid er det mere farligt end nogensinde at have holdninger. SAS blev ramt med en forhammer ved at foregive en holdning til skandinavisk identitet. Men for SAS…

read more
Back To Top